Robert Grzechnik – działalność polityczna

Wrzesień 2018 to dobry czas na to, aby podsumować dotychczasową działalność polityczną Roberta Grzechnika, prezesa wrocławskiego oddziału Wolności.

Robert Grzechnik, oprócz tego, że od lat jest przedsiębiorcą i aktywnym działaczem w środowiskach konserwatywno-liberalnych, udziela się także politycznie, głównie z myślą o zmianach, jakich potrzebuje Wrocław. Był wielokrotnym gościem Radia Wrocław, ale i telewizji TVP 3, czy też gościł na łamach Gazety Wrocławskiej, gdzie z jego udziałem poruszane były rozmaite problemy lokalne, ale i ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe. Sam też zainicjował kilka akcji i happeningów. Oto skrócona lista ważniejszych działań politycznych Roberta Grzechnika.

1. Zainicjował likwidację Straży Miejskiej we Wrocławiu

Wrocławska Straż Miejska nie posiada ani dobrej opinii pośród lokalnej społeczności, ani nie wykazuje się nadmierną skutecznością. Może się jednak pochwalić ogromną kwotą, jaka z budżetu miasta płynie na ten cel. To właśnie z tych powodów: nieskuteczność, wysokie koszty, niechęć wśród społeczeństwa, ale i po prostu – brak potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej w stolicy Dolnego Śląska spowodowały, że Robert Grzechnik zainicjował akcję, mającą na celu zlikwidowanie tych struktur w mieście.

Zobacz więcej:
Likwidacja Straży Miejskiej we Wrocławiu

Media o likwidacji Straży Miejskiej we Wrocławiu

Dwa tygodnie bliżej do likwidacji Straży Miejskiej we Wrocławiu

2. Sprzeciwia się zadłużaniu Wrocławia

Robert Grzechnik od wielu lat podkreśla problem Wrocławia, zwraca nań uwagę, chcąc aby mieszkańcy Wrocławia byli bardziej świadomi tego poważnego problemu. 3 mld złotych długu oficjalnego i kolejne 3 mld złotych długu nieoficjalnego to ogromna kwota, która staje się coraz to większym obciążeniem dla budżetu miasta, a poprzez to i dla mieszkańców Wrocławia.

Zobacz więcej:
Happening – Władza się ulatnia, dług pozostaje

3. Walczy z bezprawiem uprawianym przez organy władzy

Gdy włodarze Wrocławia zlecili wymalowanie nielegalnych kopert na terenie miasta, a jednocześnie zlecili Straży Miejskiej karanie kierowców za stawanie na tych kopertach, wówczas tylko nieliczni lokalni politycy stanęli w obronie wrocławskich właścicieli samochodów. Nielegalność tzw. „zielonych kopert” była wielokrotnie poruszana w mediach, ale i na szczeblu władz centralnych. Robert Grzechnik, wraz z Pawłem Przystawą, od początku walczyli o sprawiedliwość w tej sprawie.

Zobacz więcej:
35 tys. zł z budżetu miasta na bezprawne znaki

4. Sprzeciwia się dalszemu korkowaniu miasta Wrocławia

Kolejne zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie stolicy Dolnego Śląska, w tym wydzielanie buspasów w newralgicznych punktach miasta, to pomysły dotychczasowych włodarzy miasta, które powodowały, że rosły korki. Zamiast usprawnić ruch w mieście, ten był blokowany. Robert Grzechnik od początku sprzeciwiał się wszystkim tym działaniom, jednocześnie wysuwając swoje pomysły na odkorkowanie wrocławskich ulic.

5. Zaprezentował własny pomysł na walkę ze smogiem

Propozycje zwalczenia smogu we Wrocławiu, przedstawiane przez dotychczasowe władze miasta, z całą pewnością nie należą do skutecznych, ale za to bez wątpienia do kosztownych. Jak więc rozwiązać ten problem? Ze swoją inicjatywą, wespół z innymi działaczami środowisk konserwatywno-liberalnych we Wrocławiu, wyszedł właśnie Robert Grzechnik, proponując działania, które mogą mieć realny wpływ na zmianę jakości powietrza w mieście.

Zobacz więcej:
Uchwała antysmogowa: wspólna inicjatywa wrocławskiej prawicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *